Privacy Policy
Personvern

Personvern policy

Denne personvern policy gjelder for cemex.no


Personlig Identifiserbar Informasjon

CEMEX samler ikke inn personlig identifiserbar informasjon om enkeltpersoner med mindre enkeltpersoner sender slik informasjon på frivillig basis, ved for eksempel å registrere seg på websiden CEMEX.no eller å sende email eller bruke andre former for kommunikasjon gjennom CEMEX.no. CEMEX skal vedlikeholde egnede beskyttelsestiltak, i tråd med standardene i industrien, for å sikre sikkerhet, integritet og personvern av informasjon samlet inn fra brukere hos CEMEX.no.

Personlig identifiserbar informasjon samlet inn av eller på CEMEX.no vil ikke bli gjort tilgjengelig for eller solgt til tredjeparter uten brukerens samtykke. I tillegg vil brukere hos CEMEX.no bli gitt muligheten til å velge om de ønsker eller ikke ønsker å motta salgsfremmende informasjon om produkter og tjenester tilbudt av CEMEX eller dets partnere og tilknyttede selskaper. På forespørsel vil CEMEX bruke rimelige tiltak for å la brukere oppdatere/korrigere informasjon tidligere innsendt informasjon som ikke lenger er korrekt. CEMEX vil også på forespørsel bruke kommersielt forsvarlige tiltak til å slette brukeren og hans eller hennes personlige informasjon fra sine databaser. Likevel kan det være umulig å slette en brukers oppføring uten noen resterende informasjon grunnet sikkerhetskopier og registreringer av sletting.

Uavhengig av det foregående, informerer CEMEX.no-brukere om at samlet statistikk om besøkende vil bli utarbeidet av CEMEX.no, og kan bli brukt i utførelse av markedsundersøkelser eller andre aktiviteter.  I tillegg kan CEMEX.no dele anonym, samlet data med annonse-, forretnings- eller salgsfremmende partnere. CEMEX.no forbeholder seg retten til å kontakte en abonnent angående kontostatus, endringer i abonnentavtalen og andre relevante forhold til CEMEX.no-siden og/eller opplysninger gitt av brukeren, uavhengig av om brukeren ønsker å motta salgsfremmende informasjon eller ikke.

Offentliggjøring av Informasjon

Introduksjon
På tross av sin generelle policy om ikke å offentligjøre personlig identifiserbar informasjon  til tredjeparter, kan cemex.no offentligjøre informasjon: (a) når cemex.no har grunn til å tro at offentliggjøring av denne informasjonen er nødvendig for å identifisere, kontakte eller reise søksmål mot noen som kan gjøre skade på eller blande seg inn i (enten med eller uten hensikt) CEMEX sine rettigheter eller eiendom, andre CEMEX.no-brukere eller en tredjepart; (b) som er nødvendig for å håndheve eller etterkomme vilkårene for bruk av CEMEX.no (tilgjengelig på http://www.cemex.no); (c) i samsvar med lov; (d) som ellers er spesifisert av CEMEX på cemex.no.

CEMEX AS er forpliktet til å beskytte ditt privatliv og ber derfor om at du leser denne policyen før du gir oss tilgang til noe personlig informasjon.

 

Bruk av personlig opplysninger
CEMEX AS og andre organisasjoner som bistår oss i å tilby deg tjenester vil bruke informasjon om deg for å gi og forbedre CEMEX AS-tjenester og til formål ordnet i forhold til dette.

CEMEX AS kan trenge å søke filer av kredittopplysningsbyråer som vil ta opp søket. CEMEX AS kan dele informasjon om hvordan du bruker kontoen din med andre kredittgivere og kredittopplysningsbyråer.

CEMEX AS kan dele informasjonen de har om deg med andre anerkjente organisasjoner.

CEMEX AS og de kan kontakte deg via post, telefon, email, faks eller andre elektroniske midler med tilbud om varer og tjenester eller annen informasjon som kan interessere deg. Ved å gi CEMEX AS opplysninger som faksnummer som gir CEMEX AS muligheten til å kontakte deg på disse måtene, samtykker du til å bli kontaktet på denne måten for disse formålene.

Hvis du foretrekker at CEMEX AS ikke bruker din informasjon til formålene beskrevet i paragraf 2.3 og 2.4, sørg vennligst for at du krysser av rett boks når du gir din personlige informasjon til CEMEX AS. Husk at hvis du gjør dette vil CEMEX AS ikke ha mulighet til å kontakte deg med spesielle tilbud og kampanjer eller gi deg annen informasjon som kan interessere deg.

Når kan CEMEX Norge offentliggjøre dine personlige opplysninger til andre?
CEMEX AS vil ikke offentliggjøre dine personlige opplysninger til tredjeparter som ikke er blitt referert til ovenfor, med unntak av omstendigheter som tillates ved lov, som ved følgende: (a) Hvor det kreves av en domstol at CEMEX AS gjør dette eller for å etterkomme andre juridiske forpliktelser inkludert regnskapsmessige- og skattekrav (b) For å oppdage eller unngå kriminalitet (c) For kredittopplysningsøyemed

Når kan vi overføre dine personlige opplysninger i utlandet?
Av grunnene beskrevet overfor kan CEMEX AS måtte overføre personlige opplysninger om deg til andre land. Med mindre du informerer CEMEX AS det motsatte ved å kontakte CEMEX AS via adressen listet opp på ‘kontakt oss’-siden på denne websiden. Ditt samtykke til bruk av personlige opplysninger i tråd med denne Personvernspolicyen vil også bli tatt som samtykke til overføring av dine personlige opplysninger i utlandet.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Denne websiden kan bruke informasjonskapsler i forbindelse med visse funksjoner. Informasjonskapsler er en spesifikk informasjon som en webside overfører til en brukers harddisk og brukes til journalføring. Informasjonskapsler kan gjøre det enklere å bruke en webside ved for eksempel å lagre passordet og preferansene til en bruker som besøker siden. CEMEX.no bruker ikke informasjonskapsler til å hente personlig identifiserbar informasjon fra en brukers datamaskin som ikke opprinnelig var sendt i informasjonskapselen.  Selv om de fleste nettlesere aksepterer informasjonskapsler kan du sette nettleseren din til å avvise de. Du burde være oppmerksom på at CEMEX.no kan tillate at andre selskaper med reklame eller andre funksjoner på siden har tilgang til informasjonskapsler på datamaskinen din. CEMEX.no kontrollerer ikke hvordan andre selskap bruker informasjonskapsler.

Linker
CEMEX.no kan ha linker til andre sider. CEMEX.no kan ikke kontrollere og ha ansvar for personvern på andre sider. CEMEX.no oppfordrer brukere til å være oppmerksom på dette når du forlater websiden og å lese personvernspolicyen på hver webside de besøker. Denne personvernspolicyen gjelder bare for informasjon samlet inn på CEMEX.no

Policy aksept
Ved å bruke CEMEX.no samtykker du til disse retningslinjene for personvern. Hvis du er uenig med denne policyen, vær vennlig ikke å bruke CEMEX.no. Hvis du likevel fortsetter å bruke CEMEX.no betyr det at du godtar policyen og endringer av den. CEMEX.no beholder retten til å endre denne policyen når som helst. Denne policyen har ikke som formål å lage og skaper heller ingen kontraktsmessige eller juridiske retter på vegne av noen part.

Varsling om policyendringer
Hvis CEMEX.no endrer denne personvernspolicyen, vil disse bli lagt ut på CEMEX.no-websiden, så brukere er klare over hva slags informasjon CEMEX.no samler inn, hvordan informasjonen brukes og under hvilke omstendigheter, hvis noen, informasjonen offentliggjøres.

Hvis du har noen spørsmål om personvernspolicyen, vennligst kontakt CEMEX på privacy@cemex.com

Lokasjoner og kontaktpersoner

Select product from list
Search
Building the Future
Copyright © 2019 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved


Customer Type:
Company:
Name: *
Town: *
Email: *
Click To Open