Bærekraftig

Bærekraftig

For CEMEX er det viktig at våre produkter har en høy kvalitet og er lite belastende for miljøet. Det er også en prioritet at vår virksomhet bidrar aktivt til at CEMEX, fra et miljøpolitisk synspunkt, driver virksomheten i et langsiktig positivt perspektiv for å redusere belastning av miljøet.

Miljøpolicy

CEMEX vil aktivt bidra til at konsernet, fra et miljøpolitisk synspunkt, driver virksomheten i et langsiktig positivt perspektiv og vil lede sine selskaper med det mål kontinuerlig å søke og redusere belastning av miljøet.

CEMEX datterselskaper og tilknyttede selskaper skal kontinuerlig tilegne seg kunnskap om bl.a. EUs miljøkrav innen sine forretningsområder, og skal søke å drive sine virksomheter i tråd med de retningslinjer som EU til enhver tid bestemmer. Dette gjelder spesielt for utslipp av miljøgasser, støv, energiforbruk osv. som har konsekvenser for økologiske forhold.

Fabrikker og anlegg skal vedlikeholdes og utvikles slik at skadelige utslipp minimeres. CEMEX vil selv - og gjennom sine datterselskaper - etablere miljøprogrammer for å styre den gradvise reduksjonen av belastning på miljøet internt og eksternt. CEMEX vil gjøre sitt ytterste til at selskaper hvor CEMEX har eierinteresser etablerer tilsvarende. CEMEX vil gjennom sine datterselskaper informere de ansatte, nærområdene og lokale og nasjonale myndigheter om de relevante miljøprogrammer.

Lokasjoner og kontaktpersoner

Select product from list
Search

Videoer

Image Title/Description Here

Lær om vår historie, hvordan våre operasjoner gjøre et inntrykk på verden i dag og den retningen vi tar for fremtiden.  Vis

Image Title/Description Here

Les mer om våre bærekraft modell og de ​​mange aktivitetene vi gjennomfører for å bidra til å bygge en bærekraftig fremtid, i dag.  Vis

Image Title/Description Here

CEMEX Natur- bokserie: "Sublime Nature: Fotografier som ærefrykt og Inspirasjon"  Vis

Image Title/Description Here

Hver dag, over hele verden, hjelper våre produkter, tjenester og virksomhet til å bidra å bygge fremtiden.  Vis

Building the Future
Copyright © 2019 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved


Customer Type:
Company:
Name: *
Town: *
Email: *
Click To Open